Με το BUY2GREECE όλα τα ακίνητα μας προβάλλονται στη ΡΩΣΣΙΑ μέσω συνεργασιών.

Το γραφείο μας εξυπηρετεί με ΡΩΣΣΟΦΩΝΗ δικηγόρο και ΡΩΣΣΟΦΩΝΗ μεταφράστρια σε όλα τα στάδια της πώλησης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: