ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να πωλήσετε το ακίνητο σας. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις :

01. Να έχετε τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις σας

Για να πωλήσετε το ακίνητο σας πρέπει να έχετε τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις (οφειλές και υποβολή δηλώσεων) που προέρχονται από την κατοχή και την χρήση του και περιγράφονται πιο πάνω.

 

02. Να εκδώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Επιπλέον, για την πώληση του ακινήτου σας είναι απαραίτητη ηη έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

03. Να υποβάλετε Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Μετά την πώληση του ακινήτου πρέπει να υποβάλετε Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) μέσα σε (30) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δήλωση Ε9 και το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. επισκεφθείτε Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: