ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΩ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ (ii)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις :

βραχυρόνια μίσθωση μέσω ανάρτησης σε ψηφιακές πλατφόρμες

01. Να δηλώσετε τα στοιχεία μίσθωσης

Στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου πρέπει :

  • να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.),
  • να αναρτήσετε τον Α.Μ.Α. σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μισθώνετε βραχυχρόνια το ακίνητό σας,
  • να υποβάλετε ηλεκτρονικά Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω της εφαρμογής για την Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων,
  • να οριστικοποείτε την εικόνα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι 28/02 κάθε έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί ανά δικαιούχο εισοδήματος το φορολογητέο εισόδημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης για την Εφαρμογή Ακινήτων Βραχυχρόνιας διαμονής.

02. Να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας

  • να συμπληρώσετε τν Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2),
  • να υποβάλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).                                      Για περισσότερες πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε1 δείτε την εφαρμογή  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3). 
    Για περισσότερες πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 επισκεφθείτε Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2). 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: