ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΩ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ (i)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις :

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

01. Να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης

Στη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου πρέπει :

  • να υποβάλετε το μισθωτήριο του ακινήτου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στα Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη συμφωνία μίσθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις Οδηγίες Χρήσης για τα Μισθωτήρια Ακινήτων.

02. Να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας

  • να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2),
  • να υποβάλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)

Για περισσότερες πληροφορίες για την συμπλήρωση του έντυπου Ε1 δείτε την εφαρμογή

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Για περισσότερες πληροφορίες για την συμπλήρωση του έντυπου Ε2 επισκεφθείτε

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2).

BUY2GREECE – PAPAGOU AVENUE 147 – ZOGRAFOU – ATHENS – GREECE

0030210771050 – 00306945051223

http://www.buy2greece.gr – http://www.buy2greece.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: