ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα συνεπάγεται ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις πριν και μετά από αυτή.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Είστε κάτοικος Ελλάδος είτε είστε κάτοικος εξωτερικού, προκειμένου να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, πρέπει :

01. Να έχετε ή να αποκτήσατε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) :

Για να αποκτήσετε Αριθμο Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης μιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)  – Ο ΑΦΜ είναι ένας 9ψήφιος μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από Φορολογική Διοίκηση σε κάθε συναλλασόμενο και τον <<ταυτοποιεί>> με βάση τα ατομικά του στοιχεία.

02.  Να υποβάλετε στη Δ.Ο.Υ. τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) και να πληρώσετε τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση αυτή.

Ως αγοραστής ακινήτου στην Ελλάδα πρέπει, πριν την σύνταξη του συμβολαίου, να πληρώσετε το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που υπολογίζεται στο 3% επί της αξίας του ακινήτου. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από εσάς και τον πωλητή και υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

Η πληρωμή του φόρου πραγματοποείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή απευθείας στη Δ.Ο.Υ. με χρήση κάρτας (χρεωστική ή πιστωτική) ή τραπεζικής επιταγής.

Υπάρχει περίπτωση να δικαιούστε απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για της οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Είστε αλλοδαπός επενδυτής ;

Στην περίπτωση που είστε αλλοδαπός πολίτης Τρίτης Χώρας, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εφ’όσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000€. GOLDEN VISA

Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένετε ιδιοκτήτης ακινήτου.

Εάν πωλήσετε το συγκεκριμένο ακίνητο, μπορείτε να διατηρήσετε την άδεια διαμονής, εφ’όσον αποκτήσετε άλλο ακίνητο ιδίας συμβολαιογραφικής αξίας, δηλαδή 250.000€ και άνω. GOLDEN VISA

BUY2GREECE – PAPAGOU AVENUE 147 – ZOGRAFOU – ATHENS – GREECE

0030210771050 – 00306945051223

http://www.buy2greece.grhttp://www.buy2greece.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: