Πουλά ακίνητα και εκτάσεις στην Μαντινεία η REDS

Την πώληση ακινήτων – αμπελώνων ιδιοκτησίας της ανακοίνωσε η εταιρεία «REDS A.E».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της REDS πουλήθηκαν ακίνητα στην περιοχή Μαντινεία του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συνολικής επιφανείας 350 χιλ. τ.μ. περίπου,  στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η ανωτέρω συναλλαγή  έχει εγκριθεί  από την Τακτική Γενική Συνέλευση της «REDS A.E» την  27.06.2014 και το τίμημα ανέρχεται στο ποσό €463.742.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s