Rent2Greece-Ειδικό αυτοκόλλητο σε όλα τα rooms to let

Σημαντική αλλαγή στα τουριστικά καταλύματα, φέρνει τροπολογία του υπ. Τουρισμού με την οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση σε κάθε δωμάτιο του τουριστικού καταλύματος ώστε να αποδεικνύεται ότι λειτουργεί νόμιμα,

Η ειδική αυτή σήμανση θα ακολουθεί την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του καταλύματος.

Επιπλέον θεσμοθετείται η αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης της σήμανσης στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Τέλος, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους 1.000 (χιλίων) ευρώ ανά τουριστικό κατάλυμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα στην υποχρέωση επικόλλησης σε κάθε δωμάτιο του ειδικού θεωρημένου αυτοκόλλητου.

Προτεινόμενη Διάταξη
1. Στο άρθρο 2 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα, γγ, δδ ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εε, στστ της περ. α και της υποπερίπτωσης γγ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο όποιο θα αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) και η επωνυμία της επιχείρησης. Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος. Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητο θα εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή από επαγγελματικές ενώσεις μέλη του, στα οποία θα μεταβιβάζεται από τον Σ.Ε.Τ.Ε. η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως εγγράφου συμβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού. Το αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του επιχειρηματία και αφού προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων του τουριστικού καταλύματος με το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα καθορίζεται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόμενου στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Στο άρθρο 7 του ν.4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21 με το εξής περιεχόμενο:

«21. Στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εφοδιασμού του ειδικού αυτοκόλλητου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν.4276/2014, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους 1.000 (χιλίων) ευρώ ανά τουριστικό κατάλυμα.»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: