Αλλάζουν όλα στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Buy2Greece.com –
Σε επτά κατηγορίες θα κατατάσσονται στο εξής οι τουριστικές επιχειρήσεις και σε σε πέντε κατηγορίες αστέρων τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1. τουριστικά καταλύματα,
2. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής,
3. τουριστικά γραφεία,
4. γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,
5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.,
6. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.),
7. Ναυλομεσιτικά Γραφεία.

Τα ξενοδοχεία θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων και προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα επανακαθοριστούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων θα κατατάσσονται σε κατηγορίες «κλειδιών» και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας θα είναι ο αρμόδιος φορέας που θα αναλάβει την ευθύνη κατάταξης των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ορίζεται ότι είναι το Υπουργείο Τουρισμού, μετά από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των σχετικών δομών που διαθέτει ο ΕΟΤ. Αλλάζει η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κάμπινγκ. Συγκεκριμένα καταργείται η απαίτηση να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου οι οποίες, πλέον, ενσωματώνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπου απαιτείται.

Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το φάκελο και να χορηγήσει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός 50 ημερών.

Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα χωροθέτησης και καθορισμού των χερσαίων ορίων αλλά και της ζώνης αιγιαλού στις μαρίνες με στόχο, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συγκεκριμένη κατηγορία δημόσιας περιουσίας. Τα υδροπλάνα θα μπορούν να χρησιμοποιούν χώρους μαρινών με στόχο να εξυπηρετηθεί η εποχική ζήτηση για μετακινήσεις με αυτό το μέσο.

Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων προβλέπονται τα εξής:

· Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Σ’αυτήν, μάλιστα, θα μπορούν να απασχολούνται ως προιστάμενοι (ελλείψει προσωπικού σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση) στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού με ειδικά προσόντα.

· Δίνεται η δυνατότητα να παραχωρούνται για εκμετάλλευση σε ιδιωτικές Τουριστικές σχολές τα ακίνητα του πρώην Οργανισμού Τουριστικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) τα οποία, μετά την κατάργησή του, περιήλθαν στο Υπουργείο Τουρισμού. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επιπλέον ρυθμίσεις για ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο οινοτουρισμός, ο ιαματικός και ιατρικός τουρισμός.

· Δίνεται η δυνατότητα σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Τουρισμού όπως ο ΕΟΤ να λαμβάνουν χρηματικές δωρεές με τη μορφή χορηγιών με σκοπό την τουριστική προβολή της χώρας. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να προσφέρουν με τη μορφή χορηγίας και στη συνέχεια να εκπίπτουν από φόρους. Ποσά που μπορούν να φθάνουν «το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία».

· Άδεια στο εξής να δημιουργούν εξέδρες για πρόσδεση σκαφών ή τη διευκόλυνση των λουομένων θα έχουν όχι μόνο τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων άνω των 300 κλινών αλλά και τα μικρότερα. Ακόμη ορίζονται προδιαγραφές για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.

http://www.ered.gr/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: